انواع گره طناب کوهنوردی

انواع گره طناب در کوهنوردی : گره در طناب کوهنوردی شامل 6 گروه اصلی بوده که هر کدام شامل زیر دسته هایی میباشد ، هر گره جهت استفاده در شرایط و موقعیت های گوناگون کاربرد مخصوص به خود دارد ، در ادامه به معرفی تمامی این گره ها میپردازیم. 1- گره Bends یا گره خم : در این نوع گره ها دو سر دو طناب به هم متصل میگردند و