کارابین کوهنوردی

کارابین کوهنوردی مناسب جهت استفاده کوهنوردان در انواع فعالیت های کوهنوردی و کمپینگ