ابزار چندکاره سفری

انواع ابزار چندکاره سفری در برند های مختلف شامل ویکتورینوکس ، گربر ، رمی و… جهت استفاده در سفر ، طبیعت گردی ، کوهنوردی و خودرو